غذا و خوراکی

کسب و کار حوزه غذا و خوراکی در جهان چه مسیری را طی میکند؟ برای اشتراک ایده های سودآور و خوش مزه کنار هم هستیم. غذا شاید تنها محصولی باشد که قدرت جمع کردن مردم با هر فرهنگی را در کنار هم دارد.

شمسه
55
دریک
4
کاربران
2
تعداد ایده ها
34

ایده نرم افزار آشپزی آنلاین بین المللی

۱۳۷۷
۰

اغلب پیش آمده است که بخواهیم با مواد غذایی حاضر در منزل آشپزی کنیم، همه مواد لازم غذا را نداشته و حوصله خرید هم نداریم! این طور مواقع خلاقیتمان گل ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

ایده طراحی نرم افزار شیرینی دلیوری

۱۷۱۶
۰

زمانی که وقتی برای رانندگی در خیابان های شلوغ برای خرید شیرینی نداریم و از طرفی کلی کار دیگر هست که باید انجام دهیم... ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar

نرم افزار رزرو و نمایش میزهای رستوران

۱۵۰۶
۰

این نرم افزار میتواند برای ارائه خدمات با صاحبین رستوران ها قرار داد ببندد و سود مناسبی از این طریق دریافت کند... ...

نظر مازارس ایده بکر پروپوزال
avatar